Fiscal

El servei d’Assessoria Fiscal de la Cambra està especialitzat en els impostos i taxes referits a la propietat immobiliària i està dirigit a optimitzar i facilitar el compliment de les obligacions tributàries.