Inspecció tècnica d’edificis

La Cambra dela Propietat posa a la disposició de tots els propietaris i comunitats de propietaris el nostre equip de tècnics (arquitectes i arquitectes tècnics) per fer els tràmits pertinents per obtenir dela Administració el certificat d’aptitud de l’edifici. (ITE)