Cèdula d’habitabilitat

Què és?

La cèdula d’habitabilitat és el document expedit per l’Administració (Generalitat de Catalunya) que acredita que un habitatge és apte per ser destinada a ús residencial…

Obligatorietat

Tots els habitatges construïts amb anterioritat a desembre de 1980 han de disposar actualment de cèdula d’habitabilitat. Els habitatges construïts a partir de l’1 de gener de 1981 l’hauran d’obtenir abans de l’1 de gener de 2014.

Necessitat

Necessàriament ha de disposar-se de cèdula d’habitabilitat per llogar, vendre o cedir un habitatge, també és indispensable per a la contractació dels subministraments (aigua, gas, electricitat). La “Llei sobre el dret a l’habitatge” determina l’obligatorietat de la cèdula i qualifica d’infracció greu llogar, vendre o cedir un habitatge que no compleixi les condicions d’habitabilitat relatives a la seguretat.