Arquitectura

La Cambra disposa de servei d’arquitectura on poder consultar i plantejar qüestions tècniques de qualsevol mena que afectin la seva propietat.