Administració de finques

Ja sigui per desconeixement del funcionament  del món de l’arrendament urbà, o bé perquè no disposa de temps suficient per dur a terme adequadament totes les gestions necessàries per la  la seva finca en règim de lloguer, li oferim el servei d’administració per a la seva tranquil·litat.