Les obligacions del contribuent romanen tot i la crisi de salut coronavirus (COVID19). Aquest any totes les persones físiques residents a Espanya, llevat dels que hagin rebut exclusivament lloguers per rendiments del treball personal, igual o inferior a 22.000 euros d’un únic pagador, estan obligats a fer la declaració dels ingressos, un fet que fa que aquest procediment tributari sigui un dels més comuns i populars.

Per tal que els contribuents percebin les seves devolucions al més aviat possible, l’Agència Tributària preveu, tal com estableix el calendari del contribuent per a aquest 2020, que la campanya de la renda 2019 començarà aquest 1 d’abril, data en què es començarà a servir el termini per a la presentació de les declaracions de renda.

La campanya presencial començarà el 13 de maig, ja que no es contemplen canvis a causa del COVID-19, i estarà obert fins al 25 de juny. La resta de contribuents podran presentar la seva documentació a les oficines de l’AEAT o comunitats autònomes fins al 30 de juny.

Dates d’ingrés clau 2019:
1 d’abril: campanya per a les declaracions a través d’Internet arrenca
5 de maig: comença el termini per concertar cita per fer la declaració per telèfon o presencialment en oficines
13 de maig: comença el termini per fer la presentació presencial.
25 de juny: termini de presentació de declaracions amb resultat de domiciliació
30 de juny: finals de la campanya 2019

A conseqüència de la pandèmia provocada per la COVID-19 i dins de les mesures urgents per respondre a l’impacte econòmic que comportarà, s’ha publicat el “Real Decreto Ley 11/2020”, de 31 de març i el “Real Decreto Ley 15/2020”, de 21 d’abril, que estableixen, entre altres qüestions, mesures per ajornar o condonar parcialment el pagament de rendes per les persones arrendatàries d’habitatge o locals de negoci que es trobin amb situació de vulnerabilitat quan l’arrendador és una empresa, entitat pública o un gran tenidor, però deixa al marge o fa simplement recomanacions pel que fa als arrendaments d’habitatges i de locals de negoci (fora de l’àmbit assenyalat), amb la confiança que les mateixes parts implicades puguin acordar o pactar el pertinent, dins de l’autonomia de la voluntat.

En aquest context, on les empreses han hagut de suspendre la seva activitat i les persones físiques s’han trobat amb una reducció important dels seus ingressos, conscients que en l’àmbit privat no sempre les negociacions entre les parts acaben amb un acord, la Cambra de la Propietat Urbana i la Cambra de Comerç de Sabadell, com a corporacions amb competències de mediació, posen a disposició dels seus socis i els ciutadans en general, el servei de MEDIACIÓ com a mitjà voluntari i alternatiu a un procés judicial per a la resolució de conflictes entre propietaris i arrendataris, evitant la confrontació directa entre les parts i el col•lapse de l’Administració de Justícia, amb la intervenció d’una tercera persona imparcial, que mediarà entre les parts per trobar un acord.

El procés de mediació es regirà per la Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, i es regirà pels principis següents:
1.- La mediació en un procés voluntari.

2.- La persona mediadora ha de conduir el procés en un context de neutralitat i imparcialitat, sense influir en les decisions de les parts.
3.- Les parts són les protagonistes en la presa de les decisions i tenen l’última responsabilitat sobre els continguts de l’acord.
4.- Tota la informació, tant oral com escrita, ha de ser confidencial.
5.- La persona mediadora ha d’assistir a les reunions de mediació i no es pot valer de cap representant.
6.- Les parts poden, si ho consideren necessari o convenient, demanar la suspensió del procés de mediació per fer consultes al seu advocat o qualsevol altre professional.
7.- És aconsellable que les parts rebin assessorament legal durant el procés de mediació.
8.- Les parts i les persones mediadores han d’actuar amb les exigències de la bona fe.
9.- Les persona mediadora ha de facilitar la informació pertinent a les persones que s’acullen a la mediació.
10.- En acabar el procés, s’han de gravar els acords assolits o, en el seu cas, signar un acta.

Per iniciar el procés caldrà omplir la sol•licitud que es pot descarregar de la pàgina principal de la nostra web i enviar-la per correu electrònic a: info@cpropietatsbd.com
IMPORTANT: Seran gratuïtes totes aquelles mediacions relacionades amb arrendaments d’habitatge o de local de negoci i que es presentin durant el mes de maig de 2020.

Podeu descarregar la nota informativa relativa a l’últim IPC publicat per l’INE, que correspon als índex d’abril.

IPC abril 2020