Els negocis tancats per la Covid-19 podran pagar la meitat del lloguer

La situació de crisi sanitària provocada per la Covid-19 viu la seva segona onada, i deretruc la seva afectació a la societat, i per tant, a les activitats econòmiques i als locals de negoci que veuen perillar la seva continuïtat per la manca d’ingressos per l’obligació de tancar els seus negocis durant les restriccions ordenades per les autoritats sanitàries. En aquest sentit, el Govern català va publicar un Decret el passat dia 22 d’aquest mes d’octubre al DOGC, que emplaça als propietaris i llogaters a establir noves condicions, en el termini d’un mes, donades les circumstàncies extraordinàries, sobretot referent a la renda mensual pactada tenint en compte les afectacions per les restriccions en els seus negocis, però en el cas que això no s’aconsegueixin aquests acords la reducció obligatòria serà del 50% respecte a allò que hi hagi acordat en el contracte de lloguer.

Cobertura legal a l’aire

Un Decret que s’ha reconegut pel mateix Govern català, que pot ser recorregut com a una norma anticonstitucional pel Govern espanyol, i per aquest motiu han informat de la voluntat d’incorporar-hi la clàusula ‘rebus sic stantibus’ existent en l’ordenament jurídic, per intentar donar cobertura legal a aquesta decisió, i permet instar a la revisió de les obligacions que emanen d’un contracte o acord quan aquestes es converteixen en inassolibles i impossibles de satisfer a conseqüència d’un canvi sobtat, imprevisible i radical de les circumstàncies.