El Govern català puja successions i donacions en plena crisi sanitària

El Govern català va dictar el passat 30 d’abril la Llei5/2020 sota el nom de: “Mesures fiscals, financeres, administratives i del Sector Públic”, i va entrar en vigor el dia 1 de maig del 2020. La nova llei que arriba – en ple Estat d’Alarma, encara avui prorrogat- incorpora unes modificacions rellevants sobretot pel que fa a l’impost de successions i donacions a Catalunya.

La novetat legislativa té una càrrega important sobretot pel que fa a l’impost entre els pares i fills, perquè varia els coeficients multiplicadors, que són aquells barems que marquen la quantitat definitiva que hauran d’abonar els hereus a l’Agència Tributària de Catalunya en el moment de rebre les propietats del seus progenitors i testamentar-ho tot al seu nom.

La norma a més s’ha presentat com una mesura d’entrada en vigor immediata, un dia després de la seva publicació al DOGC, en un moment de crisi sanitària i econòmica, que afecta a milers de persones a Catalunya, i on malauradament per culpa de la Covid19, la transmissió de propietats i herències entre les persones difuntes per la pandèmia i els seus descendents, es veurà agreujada per la presa d’aquesta decisió.

En aquesta sentit, cal destacar que el nou plantejament del Govern té com a novetat principal la recuperació dels coeficients multiplicadors per raó de patrimoni preexistent pels Grups I i II, fet que suposa un pas enrere després que en el passat aquests quedessin abolits. I d’altra banda s’ha rebaixat els percentatges de les bonificacions, fet que sumat a la primera variació suposa que s’incrementi de manera important la quota tributària a pagar, especialment pels Grups I i II de grau parentiu, ja que només s’ha respectat la figura del cònjuge.

Per últim, informar a tots els associats i persones que estiguin interessades en aquesta qüestió es poden posar en contacte amb nosaltres per tal que el nostres assessors en fiscalitat pugui revisar la documentació testamentària i estudiar els casos de manera individualitzada per donar la resposta més adequada de quins tipus impositius li serien més beneficiosos en cas de ser el receptor d’una herència.

Enllaç a la Guia Pràctica sobre Impost Successions i Donacions  – Generalitat de Catalunya

https://atc.gencat.cat/web/.content/documents/02_doc_tributs/02_isd/guia_isd.pdf