En el BOE d’avui dia 08/04/2022 (BOE núm. 84) s’ha publicat la STC 37/2022, de 10 de març de 2022 que declara inconstitucionals els articles 1, del 6 al 13, 15 i 16.2 i les disposicions addicionals primera, segona i tercera, la disposició transitòria primera, la disposició final quarta, lletra b), la disposició addicional quarta i la disposició final tercera de la LLEI 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l’habitatge.Així doncs, a partir de demà queden sense efecte els articles declarats inconstitucionals

A efectes pràctics, en els contractes que es subscriguin a partir del dia 09/04/2022, les rendes dels contractes d’arrendament d’habitatge deixen d’estar limitades per l’índex de preus de lloguer o per la renda de l’anterior contracte, prevalent per tant la llibertat de pacte que es contempla a l’article 17 de la LAU.

Cal tenir en compte però que en virtut dels articles 61 i 66 de la Llei 18/2007 del Dret a l’Habitatge s’ha de fer constar l’índex de referència de preus de lloguer d’habitatges, o, si escau, l’import de la renda del contracte d’arrendament anterior en els següents casos:

  • En la publicitat d’habitatges per llogar que inclogui el preu del lloguer
  • En les ofertes d’arrendaments urbans d’habitatges
  • En els contractes d’arrendaments urbans d’habitatges

La no inclusió de l’índex de referència suposa, segons l’article 125.2 de la Llei 18/2007, una infracció lleu en matèria de protecció dels consumidors i usuaris d’habitatges en el mercat immobiliari. Aquest tipus d’infraccions es sancionen amb multes que van dels 3.000 als 9.000 Euros, motiu pel qual recomanem la inclusió de l’índex a nivell informatiu en tots els anuncis, ofertes i contractes d’arrendament d’habitatge que es formalitzin d’ara en endavant.

ELS ANYS DE CRISI DE L’HABITATGE I LA SEVA REPERCUSSIÓ EN LA PROPIETAT PRIVADA

El passat 22 d’octubre vam tenir una trobada molt valuosa amb els “factòtums” de la URV de Tarragona, concretament amb el Sr. Sergio Nasarre, Catedràtic de Dret Civil i Director de la Càtedra UNESCO d’Habitatge, que és la única i primera Càtedra investigadora i de prestigi de tota Europa sobre l’habitatge, i que arriba al  “moll de l’os” sobre tot el que passa en aquesta temàtica. L’acompanyaven el futur Director d’aquesta Càtedra, el Dr. Héctor Simón, i la Dra. Maria Estela Rivas Nieto.

La Cambra els hi va fer entrega d’un petit obsequi en homenatge als 100 anys de nostra fundació i, aprofitant la visita, vam tenir l’ocasió de plantejar-los una sèrie de qüestions d’actualitat, per saber quina era la seva postura. Qüestions com “té dret tota persona humana a accedir a la propietat d’un habitatge?“, “té dret tot ciutadà a que se li atorgui una hipoteca?”, “què ha passat que moltes famílies han perdut l’habitatge per culpa del sistema hipotecari espanyol?” o també si “les polítiques intrusives de sanció i expropiació d’habitatges privats tenen eficàcia i son convenients?”

D’esquerra a dreta: Sr. Joanjo Rios, Dra. Mª Estela Rivas, Dr. Héctor Simón, Sr. Antoni Quintana, Sra. Montserrat Soler, Sr. Sergio Nassare, Sr. Miquel Àngel Vicente. 22 d’octubre 2021

És el moment de garantir el Dret de la Propietat

És el moment d’exigir que els legisladors protegeixin als més vulnerables, però garantint el Dret a la Propietat Privada consagrat per la Constitució de 1978. Cal establir una nova normativa que sigui justa, eficaç i duradora, i que ofereixi un marc de seguretat de tot el sistema i aparcar definitivament les “esbroncades” dels polítics, que sovint s’obliden de les persones afectades, vulnerables o no, ja siguin propietaris o llogaters, i acaben omplint les taules dels Magistrats i Jutges perquè resolguin el gran embolic que comporta aquest degoteig constant de normes, Decrets, “contra Decrets”, nul·litats dictades pels tribunals… en resum una autèntica barreja que fa ha fet aflorar una pèrdua de confiança en tot el sistema.

Cal posar en valor la generació dels nostres pares i avis, que van confiar en la figura de la PROPIETAT, que els hi donava estabilitat, autonomia, confiança, tranquil·litat i autoestima des de fa moltes dècades. Una generació que procurava amb sacrificis i estalvis garantir-se un complement de la jubilació i poder seguir un ordenat i discret nivell de vida. I ara, de cop, no només han de suportar la crisi actual, sinó que a més es troben amb els regals de la incertesa de no poder llogar a preu de mercat, de no poder interposar demandes perquè les sentències son molt difícils d’executar, o incongrüències com que que per exemple si té un pis que ha estat okupat, podrà considerar-se com a buit i ser objecte d’una expropiació forçosa i Déu sap a quin preu podria fins i tot ser fixat com “una justa compensació”, com declara la Constitució.

Expectants de cara al futur proper

Amb tot, no volem caure en el pessimisme absolut. El govern de l’Estat Espanyol està elaborant una nova Llei de l’habitatge, i curiosament també el nostre govern de la Generalitat sembla que està treballant amb una llei catalana d’habitatge, que esperem que sigui justa, objectiva i que doni tranquil·litat a propietaris i llogaters. També han manifestat que procediran a la construcció d’un important parc públic d’habitatges per satisfer les necessitats de les famílies vulnerables, tema que ha estat descaradament oblidat pels diferents governs des de l’any 2006 fins al dia d’avui.

Des de l’entrada en vigor de la Llei 11/2020, de 18 de setembre , de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge, a les diverses oficines de la Cambra hem rebut consultes sobre la possibilitat d’aplicació de la disposició final quarta , que determina que “l’aplicació del règim de contenció de rendes en els cas dels habitatges de nova edificació o dels habitatges resultants d’un procés de gran rehabilitació entrarà en vigor en el termini de tres anys a comptar de l’entrada en vigor de la llei present.”

Són diverses les consultes en torn a aquesta disposició, contemplant la possibilitat de quedar exempts de la regulació degut a la realització de diverses reformes a la finca. La resposta tècnica la trobem en l’article 3 de la Llei 18/2007 de Dret a l’Habitatge i en l’article 119.3 del Decret 35/2006, Reglament de la llei d’Urbanisme.

Val a dir que la majoria d’obres i reformes que es realitzen en els habitatges no compleixen els requisits exigits per llei per ser considerats una gran rehabilitació i poder aplicar per tant aquesta exempció temporal a la regulació.

De manera resumida, hem d’entendre que una gran rehabilitació és el conjunt d’obres que constitueixen una actuació global en tot l’edifici, fins i tot les que suposen l’enderrocament total, salvant només les façanes i que afecten a l’estructura o a l’ús d’aquest edifici. Aquest conjunt d’obres han de comportar alguna d’aquestes actuacions:

1) Increment de volum o sostre edificable de la propietat.

2) Increment nombre departaments (habitacions) o unitats funcionals anteriorment existents a la finca.

3) Redistribució general d’espais i canvi de l’ús principal de l’edifici.

També es pot considerar gran rehabilitació l’execució simultània o successiva d’altres obres de reforma o rehabilitació (diferents a les mencionades anteriorment) però que tinguin un cost igual o superior al 50 per cent del valor d’una construcció de nova planta de característiques similars i amb el mateix sostre que l’edificació existent.

Des de la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca ens honora i omple de joia comunicar-los que el nostre actual president, el Sr. Antoni Quintana Petrus, ha estat escollit per unanimitat com a nou president del Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya per la resta de representants del conjunt de les altres deu Cambres presents al llarg de tot el territori català.

Un nomenament que a la nostra entitat entenem que premia els molts anys de dedicació que el Sr. Quintana ha dut a terme des del seu vessant professional com advocat exercint primer com a secretari de la Cambra a Sabadell durant més de trenta anys, i des de la presidència de la nostra entitat des de fa dos anys.

Un nou càrrec que entenem té la voluntat de reforçar el coneixement i experiència a la presidència d’un organisme que aplega a milers de propietaris/associats a tot Catalunya, precisament ara, un moment on el mitjà i petit tenidor està en una situació de gran indefensió motivada per una legislació i regulació cada cop més intervencionista i que pot lesionar els límits de la funció social de la propietat privada consagrada per la Constitució.

Durant l’acte de presa de possessió, realitzada de manera telemàtica, el nou president del Consell s’ha mostrat molt agraït pel suport de tots els presidents de les Cambres d’arreu del país en la votació i ha apuntat que: “Treballaré com he fet sempre durant tota la meva trajectòria professional com advocat en defensa dels drets dels mitjans i petits propietaris per garantir-los que els seus drets seran respectats i que la propietat privada serà respectada segons la legislació vigent constitucional”.

Una elecció, la del nostre president, que ens agradaria també fos vista com una manera de reforçar el compromís de la nostra entitat amb Sabadell i els seus veïns, i que sigui també una manera de prestigiar el valor de la ciutat en la seva influència arreu del territori, ara també, a l’àmbit de la defensa del petit i mitjà propietari i de tot allò que tingui a veure amb el món de l’habitatge.

El millor regal pel nostre Centenari (1921-2021)

Una molt bona noticia per la nostra entitat, que acollim com un molt bon regal d’aniversari, ja que se suma a l’efemèride de la celebració del nostre centenari i, sens dubte, suposa una càrrega d’energia positiva per tots els professionals de la Cambra per tal de continuar treballant amb més ganes que mai a favor dels propietaris de la ciutat de Sabadell i el Vallès. Per tant, un any de celebració que tot i els moments dificils que ens toca viure, per culpa de la pandèmia de la Covid-19,volem compartir amb tots els socis de la nostra entitat i els veïns per fer-los particips dels diferents actes de diferent tipologia que estem preparant,

La Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca sensible a la situació actual provocada per la pandèmia de la Covid-19 que ha afectat de manera indissociable a la societat també al sector de l’habitatge, i amb la voluntat de sumar esforços per intentar ajudar a tots aquells ciutadans que es veuen afectats per aquesta situació en l’actualitat o en el futur, ha fet un pas endavant per posar al servei de la gent la seva experiència i coneixement acumulats al llarg dels nostres gairebé cent anys de presència a la ciutat.

En aquest sentit, en la trobada (telemàtica) de dijous passat entre el nostre gerent, el  Sr. Jaume Torras Balcell, i el regidor d’Acció Social i Habitatge a l’Ajuntament de Sabadell, el Sr. Eloi Cortés Serra, vàrem oferir al consistori un seguit d’accions que situen l’accés a l’habitatge dels ciutadans i tota la casuística que se’n desprèn com l’element central. Unes propostes que des de la Cambra entenem com a necessàries per intentar donar resposta a l’emergència de l’habitatge que pateix la ciutat des de fa dècades, agreujada els darrers mesos, i cercar alhora respostes també a mitjà i llarg termini.

Quatre propostes en positiu

En primer lloc, vam proposar al consistori establir les bases d’un acord mitjançant un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sabadell, com el que tenim des de fa més de deu anys amb localitats com Cerdanyola del Vallès o Montcada i Reixac, per atendre ciutadans de manera gratuïta en problemàtiques relacionades amb relacions contractuals d’habitatges entre particulars, i que puguin arribar derivats des del consistori municipal. En la mateixa línia l’assessorament del nostre gabinet jurídic, dintre del Pla de Ciutat contra l’ocupació, a tots aquells propietaris que hagin patit una situació en aquest sentit a la seva finca, per tal d’orientar-los com actuar en aquests casos. Una tercera línia d’oferiment per cercar inversió privada per dotar a la ciutat d’habitatge de lloguer social a la ciutat, explorant les formes de col·laboració publicoprivada. I per últim, però segurament el més urgent, la necessitat que l’Ajuntament de Sabadell encapçali una Taula de Treball de l’Habitatge on siguin presents diferents agents (Ajuntament, Sindica Municipal Greuges,  Sindicat Llogaters – Llogateres, Cambra Propietat Urbana, Agent Propietat Immobiliària, Comunitats Veïnals, etc.) per intentar posar en comú les necessitats reals i urgents del sector i donar respostes eficients i consensuades a la problemàtica de l’accés a l’habitatge. I per tant, situar la ciutat de Sabadell com un element referencial dins del territori català a l’hora de donar respostes de debò, i poder treballar plegats a la recerca de les millors solucions en l’actual situació de màxima gravetat social i econòmica.

Bona acollida per part de l’Ajuntament

Unes propostes, totes elles, que van tenir una molt bona acollida per part del regidor d’Habitatge de l’Ajuntament de Sabadell, el Sr. Eloi Cortés, i amb qui ens vam emplaçar per continuar treballant, les setmanes que vénen,  en aquesta línia oberta de col·laboració per tal d’establir ponts ferms i perdurables en el temps, entre ambdues entitats, en benefici de treballar per garantir els drets dels ciutadans, a favor de tothom, i amb l’objectiu últim que el dret a l’habitatge es pugui garantir a tothom que així ho desitgi a la ciutat de Sabadell.

Ens hem de remuntar primer de tot en la Sentència número 59/2017 d’11 de maig del 2017 del Tribunal Constitucional que va capgirar la Plusvàlua Municipal (Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana o IIVTNU) eliminant l’obligació de satisfer-lo en tots aquells supòsits on no s’acreditin guanys reals en la transmissió d’un immoble.

Però abans d’entrar en matèria, cal fer cinc cèntims sobre la Plusvàlua Municipal, ¿què grava? ¿qui el gestiona? I sobre tot ¿quan s’ha de pagar?

Estem davant d’un impost municipal de caràcter directe que grava les transmissions de la propietat dels terrenys de naturalesa urbana, no rústica, mitjançant qualsevol títol. En aquests casos el valor rellevant a efectes de calcular la quantia del tribut és solament el valor del sòl sense tenir en consideració les construccions que puguin existir.

Per a determinar el subjecte passiu o obligat tributari davant de l’Administració s’ha de diferenciar entre aquells casos on parlem de transmissions a títol lucratiu i/o a títol onerós. En el primer supòsit, són les persones que adquireixen el bé immoble les obligades a pagar (herència, donacions, etc.). En canvi, en el segon, serà l’obligat tributari aquell qui transmet la propietat, el venedor o transmitent.

Feta aquesta breu introducció sobre alguns dels aspectes més rellevants d’aquest tribut de gestió municipal, cal parlar sobre la Plusvàlua Municipal a la pràctica i el seu abast després de reiterada jurisprudència que comentarem breument.

El Tribunal Constitucional amb la citada Sentència va determinar, en grans termes, l’abast de la Plusvàlua establint que solament s’estarà obligat a satisfer l’import del tribut en aquells casos on degut a la transmissió existeixi, pel subjecte passiu, un increment de valor. En altres paraules, en aquells supòsits on existeixi un benefici real. Sense increment de valor no existeix capacitat econòmica que sigui susceptible de ser gravada amb fonament de l’article 31.1 CE i per tant seria un impost amb caràcter confiscador.

De totes maneres, molts Ajuntaments segueixen intentant recaptar dit tribut ignorant la reiterada Jurisprudència, ja que utilitzen l’increment del valor cadastral del terreny per argumentar que hi ha hagut un benefici econòmic, ignorant per complet la diferència entre el valor de venda i de compra reals del bé immoble. S’ha de tenir molt present que l’augment del valor cadastral d’un terreny no obliga a pagar la Plusvàlua, el que és rellevant, són els valors de compra i venda i que existeixi una diferència positiva entre els mateixos, tal com ho ha fet constar el Tribunal Suprem amb la resolució de 6 de juliol del 2018 i el Tribunal Superior de Justícia d’Aragó amb la sentència de 27 de setembre de 2018.

Antoni Quintana Petrus
Advocat i President Cambra Propietat Sabadell

Les obligacions del contribuent romanen tot i la crisi de salut coronavirus (COVID19). Aquest any totes les persones físiques residents a Espanya, llevat dels que hagin rebut exclusivament lloguers per rendiments del treball personal, igual o inferior a 22.000 euros d’un únic pagador, estan obligats a fer la declaració dels ingressos, un fet que fa que aquest procediment tributari sigui un dels més comuns i populars.

Per tal que els contribuents percebin les seves devolucions al més aviat possible, l’Agència Tributària preveu, tal com estableix el calendari del contribuent per a aquest 2020, que la campanya de la renda 2019 començarà aquest 1 d’abril, data en què es començarà a servir el termini per a la presentació de les declaracions de renda.

La campanya presencial començarà el 13 de maig, ja que no es contemplen canvis a causa del COVID-19, i estarà obert fins al 25 de juny. La resta de contribuents podran presentar la seva documentació a les oficines de l’AEAT o comunitats autònomes fins al 30 de juny.

Dates d’ingrés clau 2019:
1 d’abril: campanya per a les declaracions a través d’Internet arrenca
5 de maig: comença el termini per concertar cita per fer la declaració per telèfon o presencialment en oficines
13 de maig: comença el termini per fer la presentació presencial.
25 de juny: termini de presentació de declaracions amb resultat de domiciliació
30 de juny: finals de la campanya 2019