Monogràfic Especial Centenari (Diari de Sabadell)

El dia 1 de juliol de 2021 va fer 100 anys de la creació de la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell. En commemoració d’aquesta data tan assenyalada, la Cambra de la Propietat va publicar un monogràfic en l’edició impresa del Diari de Sabadell del dia 9 d’octubre.

Podeu baixar-vos el monogràfic clicant en aquest enllaç.

Què és un contracte d’habitatge per temporada?

En primer lloc cal tenir clar que la consideració legal d’un contracte de temporada no és la mateixa que la d’un contracte d’habitatge habitual. A l’article 3 de la Llei 29/1994 d’Arrendaments Urbans, que és el que fa referència als contractes d’us diferent del d’habitatge, en el seu l’apartat 2 es disposa que “tindran aquesta consideració els arrendaments de finques urbanes celebrats per temporada, sigui aquesta d’estiu o qualsevol altra, i els celebrats per a exercir-se en la finca una activitat industrial, comercial, artesanal, professional, recreativa, assistencial, cultural o docent, qualsevol que siguin les persones que els celebrin inclou aquest tipus de contractes dins dels arrendaments diferents dels d’habitatge habitual.

Quina diferència hi ha amb un contracte habitual?

És primordial entendre que la LAU distingeix entre 2 tipus d’arrendaments urbans: els d’habitatge habitual i tota la resta, inclosos els de temporada.

Els arrendaments d’habitatge són aquells que:

1 – Recauen sobre una edificació habitable i…
2 – Serveixen per a satisfer la necessitat permanent d’habitatge de l’inquilí.
3 – Queden sotmesos amb caràcter imperatiu al que es disposa en els títols I i IV de la LAU i, després, als pactes, clàusules i condicions del contracte.

En contraprestació, per tant, els lloguers d’habitatge per temporada seran aquells que es produeixin en una edificació habitable però que no tinguin la finalitat de ser destinats a habitatge permanent per als seus ocupants.

De manera resumida doncs, les principals especificitats del contracte de temporada vers el d’habitatge habitual es poden resumir en els següents punts:

1- Els inquilins d’un contracte de temporada han de disposar d’un habitatge habitual en el que residir i aquesta circumstàncias’ha de fer constar de manera específica en el contracte.

2- El contracte ha de contenir el motiu d’aquesta temporalitat, que ha de quedar degudament justificada i delimitada. No és cert que existeixi una temporalitat màxima prevista en els contractes de temporada (hi ha la falsa creença que els contractes han de ser de durada inferior a 1 any). La qualificació d’arrendament de temporada no deriva del termini concertat, sinó de la finalitat de l’ocupació, que no pot tenir la finalitat de residència habitual de l’arrendatari.

3- En els arrendaments de temporada regeixen en primer lloc els pactes que s’incloguin en el contracte i en el que no es pacti expressament, es regiran pel que es disposa en el Títol III de la LAU.

Què ha de tenir el redactat del contracte?

1.- Capçalera del document, especificari fer evident que parlem d’un contracte específic temporal, i no pas d’un habitatge habitual.
2.- Establir les direccions habituals (on són empadronats) de tots els arrendataris del contracte.
3.- Especificar i motivar la temporalitat pactada (per estudis, per motius laborals, etc.)
4.- Delimitar el període concret d’aquesta temporalitat.
5.- Sotmetiment al Títol III de la LAU

La UIPI fa una enquesta per conèixer l’opinió dels propietaris europeus

L’associació que engloba a tots els propietaris en l’àmbit europeu (UIPI) realitza una enquesta per conèixer l’opinió sobre diferents elements relacionats amb ñla rehabilitació de les seves finques.  Us emplacem a participar-hi, per tal de fer escoltar la vostra opinió sobre  temes que són d’interès general. Ho podeu fer al següent enllaç:

Reacció a l’aprovacio de la proposta de llei per la regulació dels preus de lloguer d’habitatges

Un nova normativa que portarà més confusió i menys mercat de lloguer

La Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca mostra el seu total rebuig a l’aprovació de la proposta de llei per la regulació dels preus de lloguer d’habitatges per part dels grups polítics de JuntsxCat, Esquerra, EnComú Podem i la Cup, a proposta del Sindicat de Llogateres i Llogaters.

Des de la nostra entitat, que compta amb gairebé cents anys d’existència en defensa dels drets dels petits propietaris, entenem que aquesta nova normativa incorpora encara més incerteses i tensions en les relacions contractuals entre propietaris i llogaters,  que es sumen als diferents canvis que ha patit el sector de l’habitatge en la seva legislació (reforma LAU) i que no han ajudat a facilitar-ne la seva funcionalitat, ni a millorar la situació del mercat, com ja es va anunciar al seu dia.

Més enllà dels dictàmens contraris del Consell de Garanties Estatutàries que posen en qüestió l’encaix en la legalitat actual del text aprovat, la nova normativa s’ha pactat només tenint en compte a un dels actors implicats, els arrendataris i, deixant de banda en el procés d’elaboració a les diferents entitats i institucions que representen els propietaris del sector privat, que no han tingut ni veu ni vot en l’elaboració de la mateixa. El resultat es la criminalització injustificada dels arrendadors, titllant-los de manera deliberada de ‘rendistes i especuladors’, quan en realitat en un percentatge molt elevat, tal i com va recollir recentment, l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona, gairebé un 70% són propietaris de, com a màxim, tres habitatges.

La Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca, igual que han demanat les darreres hores la Cambra Propietat de Barcelona, la Patronal CECOT, el Col·legi d’Administradors Finques Barcelona o el Consell Català Col·legis d’Agents Immobiliaris, entre d’altres, creu que la solució passa per un replantejament de base en  les polítiques públiques d’habitatge a Catalunya, que requeriria una forta inversió per part de l’administració, fet que no s’ha produït per part dels diferents governs de la Generalitat durant les tres darreres dècades. Cal també una aposta ferma per mesures urbanístiques i d’exempció tributària o fiscal en l’àmbit municipal i autonòmic, per incentivar els petits tenidors a poder col·laborar a rebaixes de renda a percebre en els seus contractes de lloguer a canvi de seguretat de cobrament, per exemple, o cedir  les seves finques a l’administració per augmentar el parc públic d’habitatges a canvi de rendes garantides.

En conclusió, creiem que es vol fer pagar al sector privat la factura històrica de manca de polítiques que donin resposta al problema social de garantir el dret a un habitatge digne.  És una evidència que s’ha legislat tendenciosament en contra d‘aquest sector privat, vulnerant alguns dels drets constitucionals com el de la propietat i no tenim clar que s’hagi fet a favor de tothom, perquè els anys d’experiència i coneixement del sector i de tracte amb el petit propietari, ens fan assegurar amb rotunditat que aquesta nova normativa del lloguer generarà un refús evident i justificat i molts dubtes en la voluntat de posar les seves propietats al mercat de lloguer.

Des de la Cambra de la Propietat Urbana aportarem la nostra experiència en defensa dels propietaris i mirarem de revertir aquesta situació des de la força de l’argumentació i la llei.

,

Posicionament respecte a la Llei de Contenció i Moderació del Preu del Lloguer

Des de la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca volem manifestar la nostra preocupació per les notícies aparegudes ahir per l’entrada al Parlament de Catalunya de la Proposició de Llei de Contenció i Moderació del Preu del Lloguer a proposta del Sindicat de Llogateres i Llogaters mitjançant el Codi Civil, ja existent, i que sembla comptaria amb el suport dels grups parlamentaris d’Esquerra, Junts x Catalunya, En Comú Podem i la CUP. Un text que, a més, es planteja de lectura única, que serà d’implantació immediata, i que afectarà els 60 municipis de més de 20.000 habitants que segons aquesta plataforma pateixen un mercat d’habitatge tens.

Dit això, des de la nostra entitat, amb gairebé cent anys en defensa dels drets dels propietaris, volem expressar el nostre malestar en primer lloc perquè entenem que aquest és un acord que es vol tancar a esquena de molts dels agents importants que formen també part del sector de l’habitatge, tant de l’àmbit privat com del públic, com poden ser: les Cambres de la Propietat, els Agents de la Propietat Immobiliària, els Administradors de Finques, o les mateixes regidories d’habitatge dels Ajuntaments afectats.

D’altra banda, en un dels punts del document presentat es parla d’aplicar un règim sancionador contra els propietaris per assegurar-ne el compliment, un fet que des de la Cambra entenem que l’únic que fa és presentar aquests com els culpables d’aquesta situació de tensió al sector de l’habitatge. Una situació que, a més, se suma a la negativa dels organismes públics per incentivar mitjançant excepcions fiscals o reducció en les taxes habituals (Impost Béns Immobles, Taxes de Residus, etc.) com una mesura pro positiva que faci que els arrendadors puguin ajustar els preus a les possibilitats dels llogaters.

A més, volem denunciar que una vegada més es confon la realitat del petit propietari, aquell que representem a la nostra entitat, amb la del gran tenidor o ‘fons voltors’, i es fica a tots en el mateix sac, i sota la mateixa regulació. És a dir, en cap cas, es poden equiparar les intencions especulatives d’una persona que té un pis que ha rebut com herència i del que en treu un benefici econòmic mensual per tal de fer front a una hipoteca o inclús per complementar la seva reduïda pensió de jubilació, a la d’una empresa o societat que adquireix blocs sencers d’habitatges per fer-ne negoci.

Per tot això, a l’espera del posicionament del Consell General, del qual en formem part, des de la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca apel·lem a les parts que han tancat aquesta regulació ‘exprés’, a deixar ‘en pausa’ la seva aprovació definitiva, i establir un diàleg sincer i obert, incorporant a tots els actors implicats en aquesta problemàtica per intentar trobar un acord que garanteixi el dret de l’habitatge per a tothom, sense perjudicar ningú.

CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE SABADELL I COMARCA

,

Vint anys de la Cambra a Cerdanyola del Vallès

El passat mes de maig es van complir 20 anys des de la inauguració l’any 2000 de l’oficina de la Cambra de la Propietat Urbana de Cerdanyola del Vallès, la qual ha estat durant anys la primera i única delegació de la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell. Una aposta ferma de la Junta de Govern de l’entitat, que va entendre que el triangle de localitats format per les ciutats de Cerdanyola del Vallès, Ripollet i Montcada i Reixac tenien un gran potencial, tant pel gran nombre de persones que hi residien i habitatges existents, però sobretot, per la necessitat de servei de proximitat que feia necessari ser-hi.

La presència durant aquestes dues dècades de la Cambra de la Propietat al número 33 del passeig Cordelles de la ciutat de Cerdanyola, ha servit per consolidar un volum de negoci que l’ha convertit en una oficina autosuficient. També ha acabat esdevenint una entitat de referència pel que fa a l’assessorament immobiliari, tant pel que fa a tots els socis i propietaris en general, així com també als professionals del sector immobiliari de la zona, que en gran mesura ens fan confiança i ens contacten per tal de rebre informació de totes aquelles novetats que els poden afectar en el dia a dia de la seva activitat.

Creixement sostingut, professionalitat i tracte proper

El creixement regular de la nostra activitat a Cerdanyola es deu sobretot a la feina ben feta pels que hi han treballat durant tots aquests anys, fent de la seva voluntat de servei a tothom que ho ha necessitat la seva millor eina i sempre posant a disposició dels veïns de la ciutat vallesana i també de totes aquelles poblacions com Montcada i Reixac o Ripollet el coneixement i experiència dels nostres professionals. Un treball que sobretot s’ha fonamentat amb dos grans pilars, el de l’empatia i el tracte proper, que han generat una relació de confiança que ens ha permés que uns i altres es retroalimentin, i que ens ha suposat que ja formem part del paisatge urbà cerdanyolenc, i que visquem el seu dia a dia com uns veïns més amb qui poden confiar i demanar-nos consells encertats. Un fet que amb una xifra freda el situaríem amb els més de 400 socis que té la Cambra a la delegació a Cerdanyola, i que dia a dia continuem donant-se l’alta com associats cercant certesa i fiabilitat sobretot ara, més que mai, en els temps difícils que ens ha tocat viure per culpa de la pandèmia de la Covid19.

Conveni amb el consistori local

Les dues dècades de presència a Cerdanyola a més han servit per fer evident la voluntat que té la Cambra com a entitat sense ànim de lucre, de servir a la societat de la qual forma part.  Per exemple, mitjançant el conveni de col•laboració signat fa més de deu anys amb l’Ajuntament local, s’han atès de manera gratuïta a milers de veïns de la localitat derivats per l’Oficina Municipal Informació al Ciutadà (OMIC), tots ells amb problemàtiques diverses  relacionades a l’àmbit de l’habitatge (contractual, relació veïnal, rendes impagades, etc.). Som una entitat que pretén fer ciutat i servir a la seva gent i sobretot tractem de revertir en favor de la gent allò que rebem d’ells . Des de la Cambra agraïm l’acollida rebuda durant tots aquests anys per la ciutat i continuarem posant els nostres coneixements i experiència al servei dels nostres socis i de tots els ciutadans .

, ,

Suspensió de sol·licituds d’ajuda al pagament de lloguer

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, mitjançant resolució TES/1199/2020, de 29 de maig publicada al DOGC en data 3 de juny, ha decidit suspendre de forma cautelar la presentació de sol·licituds d’ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers de l’habitatge habitual.

Aquesta mesura ha estat adoptada al comprovar que “l’elevat nombre de sol·licituds presentades supera ja de forma considerable l’import màxim de la dotació pressupostària d’aquests ajuts”.

Ajuts insuficients per atendre totes les peticions rebudes

Segons declaracions del President de la Generalitat de Catalunya  a Catalunya Radio, el Govern està estudiant la possibilitat de doblar la quantitat d’aquestes ajudes i arribar fins als 29 milions d’Euros. Tot i així, aquesta quantitat resultaria clarament insuficient per atendre totes les sol·licituds rebudes fins a data 3 de juny, que si fossin acceptades, suposarien quantitats en torn als 50 milions d’Euros.

 

,

Nova línia d’ajuts al pagaments del lloguer

La Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori de la Generalitat de Catalunya ha convocat una nova línia d’ajuts al lloguer de 14,5 milions, provinents de la línia específica d’ajudes de l’Estat espanyol.

La resolució per la qual s’aprova aquesta mesura i on s’indiquen les condicions d’accés a aquests ajuts va ser publicada al DOGC del dia 18 de maig.

QUI POT ACCEDIR A AQUESTES AJUDES?

Aquesta línia d’ajuts va destinada a famílies amb dificultats provocades per la COVID-19.

Per accedir-hi caldrà que el sol·licitant disposi de contracte de lloguer i que l’habitatge sigui el seu domicili habitual. També caldrà que com a conseqüència de la COVID-19, es trobi en una situació sobrevinguda de vulnerabilitat econòmica i que aquesta es pugui acreditar segons s’indica a la resolució aprovada (ERTO, pèrdua d’ingressos…)

Els ajuts que es concedeixin s’hauran de destinar directament al pagament de la quota de lloguer mensual o bé a cancel·lar possibles microcrèdits que el sol·licitant hagués pogut sol·licitar a l’Institut de Crèdit Oficial (ICO).

L’import d’aquests ajuts cobrirà un màxim de 6 mensualitats de lloguer, establint-se un topall màxim d’import de lloguer mensual que variarà en funció de la localitat on estigui situada la finca. A la demarcació de Barcelona, aquest import màxim s’ha fixat en la quantitat de 750 Euros mensuals.

Es pot realitzar el tràmit de manera telemàtica mitjançant la web del Departament d’Habitatge de la Generalitat. Podeu accedir-hi clicant aquí.

Cal tenir en compte que la concessió d’aquests ajuts es produirà segons l’ordre del registre d’entrada de les sol·licituds i tota la doumentació annexa requerida.

,

RECUPERACIÓ DE FIANÇA DE LOCAL PER FER FRONT AL PAGAMENT DE RENDES

COM RECUPERAR LA FIANÇA DE LOCALS PER FER FRONT AL PAGAMENT DE RENDES MENSUALS

Arran de la publicació al BOE del Real Decreto Ley 15/2020, de 21 d’abril,  de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, l’Institut Català del Sòl ha hagut d’adaptar-se al que es contempla a la normativa, com una mesura urgent, temporal i excepcional per fer front  a les conseqüències derivades de la declaració de l’estat d’alarma, que consisteix en que es pugui recuperar de manera parcial o total la fiança dipositada per respondre al pagament de rendes de lloguer.

En el cas que les parts vulguin acollir-se a l’aplicació d’aquesta mesura, l’import disposat de la fiança s’haurà de reposar en el termini màxim d’un any, a comptar de la data de celebració de l’acord o en el termini que resti de vigència del contracte, si aquest és inferior a l’any.

REQUISITS PER A LA DISPOSICIÓ TEMPORAL DE FIANÇA:
 • CONTRACTES APLICABLES

És d’aplicació als contractes d’arrendament d’ús diferent d’habitatge de conformitat amb allò previst a l’article 3 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, o d’indústria.

 • ARRENDATARI/ÀRIA

Persona física o jurídica, que compleixi els requisits de l’article 3.1 del RDL 15/2020, en cas d’autònoms i els requisits de l’article 3.2 del RDL 15/2020 per a les PIMES.

La persona arrendatària haurà de complir els següents requisits per acollir-se:

 • Estar afiliat/da i en situació d’alta a la Seguretat Social en el moment de la declaració de l’estat alarma, en el supòsit d’Autònom/a, o bé, no superar els límits de l’article 257.1 del Real Decreto Legislativo, de 2 de julio, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en el supòsit de PIME.
 • Suspensió d’activitat com conseqüència de l’entrada en vigor del RD 463/2020 que declara l’estat d’alarma (s’haurà d’acreditar mitjançant certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma, en el seu cas, sobre la base de la declaració de cessament d’activitat declarada per l’interessat)
 • Reducció d’activitat: que s’haurà d’acreditar mitjançant la declaració responsable en la qual, sobre la base de la informació comptable i d’ingressos i despeses es faci constar la reducció de la facturació mensual en, almenys, un 75 per cent, en relació amb la facturació mitjana mensual del mateix trimestre de l’any anterior)
 • ARRENDADOR/A.

  No ha de ser una empresa o entitat pública d’habitatge, i tampoc un gran tenidor, entenent com a tal la persona física o jurídica que sigui titular de més de 10 immobles urbans, excloent els garatges i trasters, o una superfície construïda de més de 1.500 m2.

DIPÒSIT DE FIANÇA

L’acord d’ajornament extraordinari i temporal de pagament de les rendes haurà de recollir els pactes, terminis i condicions de reposició de la fiança. El termini per reposar-la no podrà ser superior a un any a comptar a partir de la celebració de l’acord, o en el termini que resti de vigència del contracte, si aquest es inferior a l’any.

La part arrendadora haurà de dipositar novament la fiança a l’Institut Català del Sòl en el termini i condicions recollits a l’acord celebrat entre les parts per l’ajornament extraordinari i temporal del pagament de les rendes.

 SOL·LICITUD

 • Podeu baixar la sol·licitud clicant aquí
 • Acord d’ajornament extraordinari i temporal de pagament de les rendes haurà de recollir els pactes, terminis i condicions de reposició de la fiança.
 • Certificat bancari de titularitat del compte corrent de la part arrendadora.
 • Supòsit de reducció de l’activitat: Declaració responsable en la qual, sobre la base de la informació comptable i d’ingressos i despeses, es faci constar la reducció de la facturació mensual en, almenys, un 75 %, en relació amb la facturació mitjana mensual del mateix trimestre de l’any anterior (art. 4.3 del RDL 15/2020).
 • Supòsit de suspensió de l’activitat: Certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma, en el seu cas, sobre la base de la declaració de cessament d’activitat declarada per l’interessat.

Cal que ens feu arribar la sol·licitud juntament amb la documentació indicada, tot degudament signat, per tal que li donem el tràmit oportú.