Entrades

Canvis en els arrendaments

Com a conseqüència de l’entrada en vigor de la Reforma Fiscal aprovada pel Govern,es modifica el tipus de retenció a aplicar en els rendiments dels arrendaments per a ús
diferent de l’habitatge (locals, oficines, naus), que passa del 21% al 20%, amb efectes a partir del proper dia 1 de Gener de 2015

Exemple amb una renda de 1.000,00-€:

Renda:…………….. 1.000,00-€
I.V.A. 21% ………. 210,00-€ (l’I.V.A. es manté al 21%)
I.R.P.F. 20% …….. 200,00-€

TOTAL …………… 1.010,00-€