Assessoria Jurídica

• Revisió de Contratctes:
• Duració i extinció de contractes
• Renda i revisió
• Drets i obligacions de les parts contractants
• Traspàs compra-venta de local o vivenda
• Gastos repercutibles
• Situació del arrendatari en cas de separació, divorci …
• Reclamació de lloguers impagats
• Demandes de desnonament

• Informació i assessorament sobre hipoteques
• Comunitats de veïns
• Herències y Testaments
• Defensa jurídica
• Dret immobiliari
• Dret de construcció y edificació
• Urbanisme
• Constitucó de Comunitat de Béns
• Assessorament Reclamació per danys o defectes de construcció